สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

  • Post author:
  • Post category:blog

สมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหากษัตริย์ชาตินักรบผู้กอบกู้เอกราชแผ่นดิน สมเด็จพระนเรศวรมหาราช หรืออีกชื่อ พระองค์ดำ เป็นกษัตริย์ที่ทรงกอบกู้อิสรภาพจากพม่าในการเสียกรุงครั้งที่หนึ่ง ซึ่งสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเป็นพระราชโอรสในสมเด็จพระมหาธรรมราชา  สืบเชื้อสายจากราชวงศ์สุโขทัยและพระวิสุทธิกษัตริย์ ประสูติ ณ พระราชวังจันทน์ เมืองพิษณุโลก ความยิ่งใหญ่และความกล้าหาญของพระองค์มีอยู่ในสายเลือด เนื่องจากพระองค์เป็นกษัตริย์ที่สืบเชื้อสายจากอาณาจักรสุโขทัยและอาณาจักรอยุธยา ซึ่งเป็นสายเลือดของนักสู้และการปกครอง ซึ่งทำให้พระองค์เป็นพระมหากษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่และเกรียงไกรในแผ่นดินกรุงศรีอยุธยา สงครามยุทธหัตถี พระมหาอุปราชาได้ยกทัพมาตีกรุงศรีอยุธยา สมเด็จพระนเรศวร และสมเด็จเอกาทศรถได้นำกำลังไปตั้งรับที่เมืองสุพรรณ ทำให้เกิดการปะทะระหว่างกองทัพของพระองค์และกองทัพพม่า สมเด็จพระนเรศวรเข้าไปกองทัพหลวงของพม่า โดยที่ไม่มีทหารไทยตามเข้าไป เมื่อเผชิญหน้ากับพระมหาอุปราชาพระองค์ทรงท้าทายให้กระทำยุทธหัตถีเยี่ยงกษัตริย์ ซึ่งสมเด็จพระนเรศวรทรงมีชัยได้ฟันพระมหาอุปราชาด้วยพระแสง ส่วนสมเด็จพระเอกาทศรถก็ชนช้างชนะมังจาปะโรแม่ทัพพม่า ซึ่งฝ่ายไทยเรียกสงครามครั้งนี้ว่าสงครามยุทธหัตถี สงครามกรุงละแวก หลังจากสงครามยุทธหัตถีซึ่งก็ทำให้เกิดความวุ่นวายในหัวเมืองมอญของพม่า สมเด็จพระนเรศวรจึงมีโอกาสจัดการกับปัญหาที่เกี่ยวข้องกับกรุงละแวก…

Continue Readingสมเด็จพระนเรศวรมหาราช